Wzmocnienie strategicznego ośrodka transplantacyjnego przeszczepiającego nerki poprzez modernizację oraz doposażenie w sprzęt

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku realizuje Projekt pn. Wzmocnienie strategicznego ośrodka transplantacyjnego przeszczepiającego nerki poprzez modernizację oraz doposażenie w sprzęt

Całkowity koszt realizacji Projektu  5 485 000,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 200 000,00 zł

Umowa będzie realizowana do 31.12.2023 r.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału systemu ochrony zdrowia - jego odbudowa po pandemii. W rezultacie zakłada się wzmocnienie potencjału USK w Białymstoku w obszarze transplantacji, co przyczyni się do zapewnienia gotowości reagowania na kryzysowe sytuacje w przyszłości oraz poprawę dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, wyposażenie socjalno-bytowe, infrastrukturę IT oraz modernizację pomieszczeń wykorzystywanych w procesie leczniczym przy przeszczepach nerek.

Projektem objęte zostaną jednostki organizacyjne szpitala mające strategiczne znaczenie dla obszaru transplantacji:

  • Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji,
  • I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ,
  • II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii.

 

W ramach Projektu zakupione zostaną m.in.: ambulans transplantacyjny – w celu zwiększenia możliwości realizacji pobrań wyjazdowych zespołu transplantacyjnego, stół operacyjny z akcesoriami, mobilny aparat RTG z ramieniem C, narzędzia operacyjne, aparaty ultrasonograficzne, kardiomonitory, łóżka oraz inny sprzęt który polepszy jakość świadczeń w zakresie transplantologii i wpłynie na komfort pacjenta, a także zwiększy potencjał transplantacyjny co ma ogromne znaczenie w kontekście tego, że w czasie pandemii COVID-19 zmniejszyła się liczba przeszczepień narządów.

W ramach Projektu zostanie ponadto zaadaptowane dodatkowe pomieszczenie służące prowadzeniu diagnostyki i leczeniu pacjentów z chorobami nerek z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego tj. pacjentów którzy są kwalifikowani do przeszczepienia nerki oraz pacjentów po transplantacji.

 

Skip to content