Wsparcie inwestycyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w ramach instrumentu REACT – EU

unia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku realizuje Projekt pn.
Wsparcie inwestycyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w ramach instrumentu REACT – EU

 

Całkowity koszt realizacji Projektu  20 283 174,47 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 19 998 321,28 zł

Umowa będzie realizowana do 31.12.2023 r.

 

Celem realizacji projektu jest unowocześnienie zasobów jednostek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb w aspekcie wzmocnienia zdolności jednostki do świadczeń usług medycznych w sytuacjach kryzysowych. Poprawa jakości leczenia i dostępu pacjentów do infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, wyposażenie socjalno-bytowe, administracyjno - biurowe, infrastrukturę IT oraz prace adaptacyjne.

Planowany do zakupu sprzęt i aparatura medyczna będzie wykorzystywana na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Klinice Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki, Klinice Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym, Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersyteckim Centrum Onkologii, Klinice Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Klinice Neurochirurgii, Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Klinice Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń oraz w Zakładzie Radiologii. Ponadto zostanie utworzona druga sala w Pracowni Elektrofizjologii i Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca.

W ramach Projektu zakupione zostaną m.in.: angiografy, mikroskop operacyjny/egzoskop z wyposażeniem, aspirator ultradźwiękowy, mobilny aparat RTG z ramieniem C, stół operacyjny do zabiegów neurochirurgicznych w obrębie głowy i kręgosłupa z wyposażeniem, zestaw laparoskopowy 3D wraz z narzędziami, tor wizyjny 4K z wyposażeniem, aparat echokardiograficzny.

Skip to content