Ogłoszenie z dnia 10.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 19/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 10.05.20124 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 23.04.2024 r., nr 17/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 23.04.2024 r., nr 17/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 29.04.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 18/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 29.04.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem…

Ogłoszenie z dnia 23.04.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 17/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 23.04.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobq legitymujqcq się nabyciem…

Pielęgniarka oddziałowa w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii z Pododdziałami: Obserwacyjnym, Zakażonych HIV i Chorych na AIDS

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na podstawie art. 49 ust.1 pkt 2 i ust. 2…

Pielęgniarka oddziałowa w klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii z Pododdziałem Obserwacyjnym, Zakażonych HIV i Chorych na AIDS

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w porozumieniu z Okręgową  Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na podstawie art. 49 ust.1 pkt 2 i ust. 2…
Skip to content