Ogłoszenieo rozstrzygnięciu konkursu ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.05.2024 r., nr 22/KO/KD/2024


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.05.2024 r., nr 22/KO/KD/2024

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Załącznikiem nr I.

Skip to content