Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 02.01.2024 r., nr 1/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 02.01.2024 r., nr 1/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 05.01.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 2/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 05.01.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 21/KO/KD/2023

Ogłoszenie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…
Skip to content