Ogłoszenie z dnia 18.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 26/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 18.07.2024 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z osobą legitymujqcq się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych…

Ogłoszenie z dnia 17.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 25/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 17.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 27.06.2024 r., nr 23/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 27.06.2024 r., nr 23/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 03.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 24/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 03.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 10.05.2024 r., nr 19/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 10.05.2024 r., nr 19/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje…

Ogłoszenie o odwołaniu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 28.02.2024 r., nr 14 KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o odwołaniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące…

Ogłoszenie z dnia 28.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 14/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 28.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.02.2024 r., nr 13/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące…
Skip to content