Unieważnienie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 02.08.2022r., nr 18/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o unieważnieniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania…
Skip to content