Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 15.01.2024 r., nr 3/KO/KD/2024


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pozostałej części konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 15.01.2024 r., nr 3/KO/KD/2024


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu pozostałej części postępowania (zakres nr 1) poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Załącznikiem nr I.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu części konkursu ofert oraz o ponownym przesunięciu terminu rozstrzygnięcia części konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 15.01.2024 r., nr 3/KO/KD/2024


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ponownie przesuwa termin rozstrzygnięcia Konkursu Ofert w zakresie:

1. lekarza w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej na dzień 31/01/2024 r. do qodz. 14:00

oraz rozstrzyga konkurs ofert w zakresie nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 1.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu części konkursu ofert oraz o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia części konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 15.01.2024 r., nr 3/KO/KD/2024


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przesuwa termin rozstrzygnięcia Konkursu Ofert w zakresie:

1. lekarza w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej

6. lekarza położnictwa i ginekologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Położniczo-Ginekologicznym na dzień 29/01/2024 r. do qodz. 14:00

oraz rozstrzyga konkurs ofert w pozostałym zakresie zgodnie z załącznikiem nr 1.

Skip to content