Ogłoszenie z dnia 29.11.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 29/KO/KD/2022

Ogłoszenie z dnia 29.11.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych…

Ogłoszenie z dnia 25.11.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 28/KO/KD/2022

Ogłoszenie z dnia 25.11.2022 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku…

Ogłoszenie z dnia 16.11.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 27/KO/KD/2022

Ogłoszenie z dnia 16.11.2022r, w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych…