Ogłoszenie z dnia 18.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 26/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 18.07.2024 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z osobą legitymujqcq się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych…

Ogłoszenie z dnia 17.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 25/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 17.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 03.07.2024 r., nr 24/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 03.07.2024 r., nr 24/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 27.06.2024 r., nr 23/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 27.06.2024 r., nr 23/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 03.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 24/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 03.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie z dnia 27.06.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 23/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 27.06.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenieo rozstrzygnięciu konkursu ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.05.2024 r., nr 22/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.05.2024 r., nr 22/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 21/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 21/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 29.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 22/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 29.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 20/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 20/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…
Skip to content