Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.01.2024 r., nr 5/KO/KD/2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pozostałej części konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.01.2024 r., nr 5/KO/KD/2024


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu pozostałej części postępowania (zakres nr 1) poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu części konkursu oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia części konkursu dot. zakresu nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.01.2024 r., nr 5/KO/KD/2024


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przesuwa termin rozstrzygnięcia Konkursu Ofert w zakresie:

1. lekarza w Zakładzie Radiologii wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Zakładem Radiologii na dzień 31/01/2024 r. do godz. 14:00 oraz rozstrzyga konkurs ofert w pozostałym zakresie zgodnie z załącznikiem nr 12

Skip to content