Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 18.01.2024 r., nr 4/KO/KD/2024


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu części konkursu ofert w zakresach od nr 2 do nr 11 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 18.01.2024 r., nr 4/KO/KD/2024

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu części postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczq lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych od zakresu nr 2 do zakresu nr 11, zgodnie z Załącznikiem nr 1.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pozostałej części konkursu ofert w zakresie nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 18.01.2024 r., nr 4/KO/KD/2024

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu pozostałej części postępowania (zakres nr 1) poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Skip to content