Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 23.04.2024 r., nr 17/KO/KD/2024


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 23.04.2024 r., nr 17/KO/KD/2024

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Skip to content