Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 15.02.2024 r., nr 12/KO/KD/2024


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Skip to content