Pracownik socjalny

Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Skłodowskiej-Curie 24A poszukuje kandydata na stanowisko

Pracownik socjalny

Zatrudnienie : umowa o pracę na cały etat

Oferty pracy należy składać do dnia 29.02.2024 r.:

§  mailowo na adres szpital@uskwb.pl,

§  osobiście w kancelarii Szpitala na V piętrze, pok. 33,

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, w celu udziału w procesie rekrutacji.

Skip to content