Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 17.11.2023 r. nr 16/KO/KD/2023


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania badań tomografii komputerowej ogłoszonego 17 listopada 2023 r., nr 16/KO/KD/2023

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Skip to content