Sympozjum „Tomografia komputerowa w diagnostyce serca, aorty piersiowej i tt szyjnych oraz diagnostyka nowotworów jelita grubego”

POLSKIE LEKARSKIE TOWARZYSTWO RADIOLOGICZNE ODDZIAŁ PODLASKI

Zakład Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

Zaproszenie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Oddział Podlaski i Warmińsko - Mazurski

mają zaszczyt zaprosić

Członków Oddziału Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego PLTR

na sympozjum:

„Tomografia komputerowa w diagnostyce serca, aorty piersiowej i tętnic szyjnych oraz diagnostyka nowotworów jelita grubego”

w dniach  19-20.05.2023 roku w Hotelu „Warszawa”

w Augustowie. Adres: ul. Zdrojowa 1 , 16-300 Augustów

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Urszula Łebkowska

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Tarasów

Dr n.med. Maciej Michalak

Dr n.med. Adam Łukasiewicz

Dr hab. n. med. Jacek Janica

Komitet organizacyjny

Dr hab. n . med. Jacek Janica

Dr n. med. Maciej Michalak

 

 

Piątek 19.05.2023  

 

13.00-15.00 Obiad
15.00- 16.00

 

„ Odczarować serce – co możemy zobaczyć w badaniach niekardiologicznych  TK i MR „

dr n.med. Adam Łukasiewicz

16.00-17.00

 

„Możliwości diagnostyczne i ograniczenia w badaniach angio TK tętnic szyjnych i kręgowych oraz  aorty piersiowej

Dr Tomasz Chrostowski

17.00-17.15 Przerwa kawowa
17.15-18.15

 

Możliwości diagnostyczne i ograniczenia w badaniach angio TK tętnic kończyn dolnych

Dr Katarzyna Rutka

18.15-19.00 Firmowe wykłady promujące produkty
20.00 Kolacja

 

Sobota 20.05.2023    

      

7.30-9.00 Śniadanie
9.00 – 9.30 „Czego  chirurg oczekuje od radiologa w przypadku raka jelita grubego” dr n. med. Kamil Safiejko
9.30 – 10.00 „Radioterapia chorych na raka odbytnicy – bez radiologa ani rusz” dr n. med. Dominika Hempel
10.00-10.45

 

„Nowotwory jelita grubego  w badaniach TK i MR”   dr n. med. Maciej Michalak
10.45-11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.45 „Zastosowanie MR w diagnostyce guzów odbytnicy”    dr Eryka Karbowska
11.45- 12.15 Dyskusja
12.15-12,25 Zakończenie
13.30 Obiad

 

Podstawowe informacje

Data wydarzenia :

19-20.05.2023

Miejsce wydarzenia

Hotel „Warszawa” Augustów, ul Zdrojowa 1, 16-300 Augustów

Organizator Merytoryczny

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Oddział Podlaski i Warmińsko-Mazurski

Organizator Logistyczny

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Oddział Podlaski i Warmińsko-Mazurski

Rejestracja na Sympozjum telefoniczna :

Zakład Radiologii USK tel. 85 831 8218

 

Skip to content