Pracownik działu zamówień publicznych

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • preferowane  doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • asertywność,
 • wymagana kultura osobista w kontaktach interpersonalnych,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres obowiązków:
przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • kompleksowe wdrożenie do pracy
 • bogaty pakiet socjalny – w tym wsparcie finansowe w okresie świątecznym, dofinansowanie odpoczynku wakacyjnego,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • współfinansowanie studiów, szkoleń i kursów zewnętrznych

Kontakt: Piotr Szyszło, Kierownik Działu Zamówień Publicznych; tel. 85 831 88 09

Zgłoszenia razem z CV prosimy o przesyłanie na adres: piotr.szyszlo@uskwb.pl

Skip to content