Rozstrzygnięcie konkursu nr. 1/KO/KD/2023 z dnia 13.01.2023


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 13.01.2023 r., nr 1/K0/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Skip to content