Unieważnienie konkursu nr. 29/KO/KD/2022 z dnia 29.11.2022


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.11.2022 r., nr 29/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o unieważnieniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Skip to content