Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 08.09.2022r nr. 22/KO/KD/2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 08.09.2022 r., nr 22/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Skip to content