Zaproszenie na sympozjum „Diagnostyka obrazowa  stanów nagłych”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podlaski i Warmińsko – Mazurski mają zaszczyt zaprosić Członków Oddziału Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego PLTR na sympozjum:
„Diagnostyka obrazowa stanów nagłych w codziennej praktyce lekarza dyżurnego”
w dniach 20-21.05.2022 roku w Hotelu „Warszawa” w Augustowie. Adres: ul. Zdrojowa 1 , 16-300 Augustów

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Skip to content