Ogłoszenie o odwołaniu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 28.02.2024 r., nr 14 KO/KD/2024


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o odwołaniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Skip to content