Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 02.01.2024 r., nr 1/KO/KD/2024

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 02.01.2024 r., nr 1/KO/KD/2024


Mając na uwadze liczne odwołania oraz zastrzeżenia w zakresie prowadzonego postępowania i wyboru ofert Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku UNIEWAŻNIA PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE

Skip to content