Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 23.11.2023 r., nr 18/KO/KD/2023


Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 23.11.2023 r., nr 18/KO/KD/2023

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o unieważnieniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Skip to content