Pożegnanie pielęgniarki oddziałowej Kliniki Reumatologii

Dziś na zebraniu oddziałowych szpitala USK pożegnano oddziałową Kliniki Reumatologii – Panią Annę Kosior. Pani Ania klinikę reumatologii zna jak mało kto, przepracowała bowiem tu aż 42 lata, całe swoje zawodowe życie. Przez pierwsze 16 lat pracowała jako pielęgniarka zmianowa. Od 1997 roku do 2004 roku pełniła funkcję zastępcy pielęgniarki oddziałowej, zaś od marca 2004 roku do listopada 2023 była pielęgniarką oddziałową Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych. Przez cały okres swojej pracy podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe między innymi uczestniczyła w kursie Reumatologicznym dla Pielęgniarek w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Ukończyła specjalizację z pielęgniarstwa rodzinnego oraz posiada szereg innych szkoleń i kursów. W trakcie swojej pracy czynnie angażowała się w pracę w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na początku jako delegat, później jako członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W trakcie swojej kariery zawodowej była związana z pacjentami z chorobami reumatologicznymi. Była współzałożycielem stowarzyszenia „Reumatyków i ich sympatyków”. Pani Ania   organizowała akcje propagujące problemy związane z chorobami reumatycznymi w środowisku lokalnym tzw. „Białe soboty”. W trakcie pracy organizowała też konferencje dla środowiska pielęgniarek o tematyce związanymi z chorobami reumatologicznymi. W 2022 r. podczas uroczystości 60-lecia USK została odznaczona złotym medalem za wieloletnią pracę.

Skip to content