Studia Podyplomowe MBA w Ochronie Zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na studia podyplomowe "MBA w ochronie zdrowia".

Szczegóły na temat studiów można znaleźć pod adresem: https://www.umb.edu.pl/mba

Rozpoczęcie zajęć planowane jest 21/22 października 2023 r.

 

Skip to content