Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 28.03.2023 r., nr 11/KO/KD/2023


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Skip to content