Nowe sale porodowe w USKwB

Łóżko, sala porodwa

INFORMACJA PRASOWA

Choć w całym kraju od kilku lat spada liczba rodzących się dzieci – nie widać tego w statystykach porodówki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. To z jeden z powodów rozbudowy Sali porodowej.

Według danych GUS w 2022 roku w Polsce urodziło się 27 tys. dzieci mniej. Podobnie na Podlasiu i w Białymstoku spada liczba urodzin (w 2022 roku według Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku urodziło się o ponad 1000 mniej dzieci). W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym porodów było zaś w 2022 roku było więcej niż w 2021.

- Zdarzały się, co prawda pojedyncze sytuacje, że nie mogliśmy przyjąć rodzącej kobiety, bo wszystkie sale były zajęte – mówi prof. Jan Kochanowicza, dyrektor USK w Białymstoku. – Kobiety chcą u nas rodzić, dobrze oceniają opiekę i warunki. Stąd też nasza decyzja o powiększeniu porodówki, jej wyremontowaniu i sprawieniu by była jeszcze bardziej przyjazna.

Porodówka wita kobiety pastelowymi kolorami. Na korytarzu ściany pokryte są tapetami w kwiaty, podobnie w salach porodowych są fototapety. Teraz na rodzące czeka pięć sal porodowych z łazienkami (przed remontem było ich cztery). W trakcie porodu można korzystać m.in.: z prysznica (na każdej sali), z worków sako, piłek gimnastycznych, drabinek, materacy, krzesełka czy fotela porodowego. Wprowadzone zostały również nowe, niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu, w postaci muzykoterapii i aromaterapii. Przyszłe mamy mogą skorzystać z muzyki wybieranej przez położne lub wybrać własną playlistę muzyczną ze swojego telefonu, łącząc się bezprzewodowo z głośnikiem. W czasie pobytu pacjentki mają również możliwość  skorzystania z urządzenia do aromaterapii. Olejki eteryczne podczas porodu mają przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na samopoczucie rodzącej: wyciszyć lęki, zrelaksować i uspokoić. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest ogólnodostępne na prośbę pacjentki (wyjątkiem są sytuacje, kiedy poród jest zbyt zaawansowany, albo wyniki krwi dyskwalifikują do znieczulenia).

W ub. roku ze znieczulenia skorzystało 72 proc. rodzących. Co ważne w każdej sali jest też fotel dla osoby towarzyszącej. Na sali porodowej praktykowane jest kangurowanie - to sposób postępowania z maluszkiem, który zapewnia mu bezpośrednio po porodzie możliwość bezpośredniego kontaktu „skóra do skóry”. Nagi noworodek, okryty z zewnątrz kocykiem, jest układany na nagim ciele mamy lub innej osoby bliskiej towarzyszącej w porodzie. Co ciekawe coraz częściej z kangurowania korzystają także ojcowie i są tym zachwyceni.

Również po porodzie czekają na kobiety doskonałe warunki. Łącznie jest 14 sal: dwie sale są 1-osobowe oraz  12 sal 2-osobowych. Każda sala posiada własną łazienkę.

Remont i wyposażenie porodówki kosztowało 780 tys. zł. Został sfinansowany z dotacji Ministerstwa Zdrowia (487 tys. zł) i środków własnych szpitala.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest jedynym na Podlasiu szpitalem realizującym Program Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży (tzw. KOC). Pacjentki objęte są kompleksową opieką przez całą ciąże, poród i sześć tygodni połogu. Przez ten czas mają możliwość całodobowego kontaktu telefonicznego, a po porodzie mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanych doradców laktacyjnych w Poradni Laktacyjnej.

Co ważne w USK w Białymstoku działa największa w regionie Klinika Neonatologii (III stopień referencyjności). Specjalizuje się w leczeniu noworodków donoszonych oraz urodzonych przedwcześnie, włącznie z dziećmi z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała (<1000 gramów).

2020 2021 2022
Porody na Podlasiu 10557 10112 4726 (do 30.06.22)*
Porody w USK 2038 1982 1997
Porody drogami natury 1060 1005 997
Cesarskie cięcia 978 977 999
Nacięcie krocza 53 proc. 49 proc. 27 proc.
Znieczulenie zewnątrzoponowe 60 proc. 71 proc. 72 proc.
Porody bliźniacze 128 114 86
Porody trojacze 1 2 3
Dane z Urzędu Statystycznego

Kobiety bardzo dobrze oceniają szpital, porodówkę, opiekę poporodową. Ponad 98 proc. ankietowanych ponownie wybrałoby USK jako miejsce porodu (Ankieta jest przekazywana każdej pacjentce, która była hospitalizowana,  jest anonimowa i dobrowolna.
W 2022 roku na 1997 porodów, ankietę zechciało wypełnić 1182 pacjentki, co stanowi 59% wszystkich pacjentek). Pełna analiza – jest dostępna na stronie szpitala w zakładce program KOC

.

Czy, gdyby można cofnąć czas, wybrałaby Pani ponownie nasz szpital jako miejsce swojego porodu?

Skip to content