Rozstrzygnięcie konkursu nr. 30/KO/KD/2022 z dnia 15.12.2022


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 15.12.2022 r., nr 30/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Skip to content