Rozstrzygnięcie konkursu nr. 28/KO/KD/2022 z dnia 28.11.2022


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 25.11.2022 r., nr 28/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Skip to content