Personel Centrum Zdrowia Psychicznego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni do pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego (oddział dzienny, zespół leczenia środowiskowego, poradnia zdrowia psychicznego):

– terapeutów zajęciowych,

– terapeutów środowiskowych,

– pielęgniarki,

– pielęgniarki środowiskowe,

– pielęgniarki psychiatrycznie,

– psychologów,

– psychologów klinicznych, lub w trakcie specjalizacji lub z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem klinicznym,

– psychoterapeutów (w tym osoby ubiegające się o certyfikat psychoterapeuty).

– rejestratorka medyczna

Oferty pracy należy składać:

– mailowo na adres szpital@uskwb.pl.

– osobiście w kancelarii Szpitala na V piętrze,

– korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.

Skip to content