Obchody Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji

Dawcy_1

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku włącza się w obchody Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji. W ten sposób chcemy promować i wzmacniać poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep. Europejski Dzień Donacji i Transplantacji organizowany jest przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy.

Skip to content