Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 10.08.2022r nr. 19/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania zawarcia umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielenia świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Załącznikiem nr1.

Skip to content