Rozstrzygnięcie konkursy z dnia 31.03.2022r nr 11/KO/KD/2022

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 31.03.2022 r., nr 11/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Skip to content