Pracownik Działu Projektów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny poszukuje do pracy kandydata/ki do Działu Rozwoju
i Rozliczeń projektów.


Miejsce pracy: Białystok


Zakres obowiązków:
• poszukiwanie możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł na inwestycje i rozwój,
• przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej,
• realizacja projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł,
• przygotowywanie wniosków o płatność wraz załącznikami,
• obsługa generatora wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność (SL2014),
• współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje unijne i środki publiczne,
• odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych wskaźników w projektach,
• opracowywanie dokumentów projektowych,
• współpraca z Partnerami zewnętrznymi.


Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego, preferowane: ekonomiczne, administracja, zarządzanie,
• minimum rocznego udokumentowanego doświadczenia na podobnym stanowisku przy realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania,
• znajomości przepisów regulujących zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych,
• umiejętności analitycznego myślenia,
• umiejętności planowania i organizowania pracy własnej pod kątem wymaganych terminów,
• dokładności i skrupulatności,
• umiejętności pracy w zespole,
• bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (szczególnie pakietu MS Office),
• zaangażowania i chęci do pracy.

Oferujemy:
• pracę w dynamicznym zespole,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• niezbędne narzędzia pracy,


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Uniwersytecki Szpital kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24

W celu udziału w procesie rekrutacji:
Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o nadsyłanie CV do dnia: 30 kwietnia 2022, na
adres mailowy: projekty.nabor@gmail.com w tytule wiadomości „Rekrutacja – dział
projektów
”.

Skip to content