Unieważnienie postępowania z dnia 22.03.2022 r., nr 10/KO/KD/2022

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.03.2022 r., nr 10/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o unieważnieniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Skip to content