Akredytacja

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku otrzymał akredytację potwierdzającą, iż spełnia wysokie normy jakości dotyczące leczenia chorych. Dla pacjentów to gwarancja bezpiecznego leczenia.

Minister Zdrowia przyznał USK akredytację na trzy lata. Szpital od dawna przygotowywał się do tej zewnętrznej oceny. Podczas trzydniowej kontroli szpital został dokładnie „prześwietlony”  przez zespół wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). Oceniali oni wszystkie najważniejsze aspekty, które wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów oraz ich zgodność z obowiązującymi w Europie standardami. Oceniany był m.in. sposób prowadzenia opieki nad pacjentem, przestrzegania praw pacjenta, prawidłowości stosowanych zabiegów, znieczulenia, farmakoterapii, raportowanie zakażeń szpitalnych, czy też zarządzanie informacją. Kontrolowano jednostki zarówno przy ul. Skłodowskiej, jak i Żurawiej.  

– Bardzo się cieszę z otrzymania certyfikatu. Nie jest on jednak dla mnie zaskoczeniem, bo widzę codziennie ciężką pracę naszych pracowników, ich zaangażowanie i oddanie pacjentom –  mówi dr hab. Jan Kochanowicz, dyrektor USK w Białymstoku. – Jesteśmy szczególnie dumni z otrzymania certyfikatu akredytacyjnego w czasie trwania pandemii. Jesteśmy bowiem szpitalem, który w ostatnim czasie leczy najwięcej na Podlasiu pacjentów zakażonych koronawirusem. Przy tak ogromnym obciążeniu, udało nam się również przygotować do akredytacji, dlatego ten certyfikat cieszy podwójnie.

Posiadanie akredytacji to prestiż, ale przekłada się także na lepsze warunki finansowe w ramach umów z NFZ. Obecnie w Polsce tylko 178 szpitali posiada akredytację. USK już po raz drugi ubiegał się o certyfikat. W 2019 roku niestety nie otrzymał akredytacji.

CMJ jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Z kolei program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Skip to content