Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w BIałymstoku zatrudni

pracownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania:

  • znajomość zagadnień i zagrożeń występujacych w jednostkach służby zdrowia
  • Posiadanie przygotowania dydaktycznego do prowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie biezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipa 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higienypracy *Dz.U. 2004 nr 180 poz. 186 z póź. zm.)

Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze, mailowo szpital@uskwb.pl lub korespondencyjnie na adres: ul.

Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.

Skip to content