Lekarz radiolog

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w BIałymstoku zatrudni do pracy w jednostce przy ul. Żurawiej 14

lekarza radiologa

Forma zatrudnienia do uzgodnienia

Oferty pracy można skłądać:

  • osobiście w sekretariacie USK w Białymstoku ul. Żurawia 14,
  • korespondencyjnie na adres: ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok,
  • elektronicznie na adres: marta.milewska-buzun@uskwb.pl
Skip to content