Pielęgniarki instrumentariuszki, pielęgniarki anestezjologiczne

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni do pracy na Bloku Operacyjnym

pielęgniarki instrumentariuszki (zwłaszcza z kursem instrumentariuszki)

pielęgniarki anestezjologiczne

Forma zatrudnienia: umowa o pracę/umowa cywilno-prawna

Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze, mailowo szpital@uskwb.pl lub korespondencyjnie na adres: ul.

Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.

Skip to content