Wyceny

 

data treść załącznik
2022-08-29
Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia: dostawę 33 stacji z oprogramowaniem do tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej z Przebiegu Znieczulenia na Bloku Operacyjnym oraz moduł POP.
2021-08-24 Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia: meble wolnostojące zespołu poradni w budynku E1 przy ul. Żurawiej w Białymstoku
2021-08-24 Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia: zabudowa stała i meble wolnostojące rejestracji w budynku E1 przy ul. Żurawiej w Białymstoku
2021-04-17 Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia: dostawa systemów jakościowych w ramach realizacji projektu pn. Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2021-04-14 Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia: dostawa systemów jakościowych w ramach realizacji projektu pn. Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2020-02-07 Prośba o przedstawienie propozycji realizacji i wycenę przedmiotu zamówienia: żywienie hospitalizowanych pacjentów
2017-02-14 Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia: system Unit Dose
2017-06-09 Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia: wykonanie nasadzeń uzupełniających wraz z nasadzeniami zamiennymi drzew i krzewów przy ul. Żurwaiej 14 w Białymstoku
Skip to content