Dialogi Techniczne

data treść załączniki
2016-06-03 Dialog techniczny na wykonanie oznakowania informacyjnego budynków "F", "G", "H" treść ogłoszenia

dokumentacja

2018-02-20 Usługa żywienia pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku treść ogłoszenia
2018-06-13 Dialog techniczny na wykonanie systemu informatycznego wspomagającego uszczelnienie zamówień w USK w Białymstoku treść ogłoszenia

OPZ zbiorczy

2018-11-19 Dialog techniczny na wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w USK w Białymstoku treść ogłoszenia

 

Skip to content