Poradnia Patologii Ciąży

Poradnia Patologii Ciąży

Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku
ul. Waszyngtona 15 A,

Poradnia patologii Ciąży
pok. 2027, I piętro,
tel. (85) 831 85 43

Ramowy harmonogram pracy poradni:

Poniedziałek: 9.00-14.00
Wtorek: 9.00-18.00
Środa: 9.00-14.00
Czwartek: 9.00-14.00
Piątek: 9.00-14.00

Od 01.04.2017r.  świadczenia udzielane są pacjentkom w ramach Koordynowanej Opieki nad Kobietą Ciężarną – KOC

Warunkiem objęcia koordynowaną opieką kobiety ciężarnej jest uzyskanie jej akceptacji i podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do programu

Zgłoszenie do programu  jest możliwe na każdym etapie ciąży.

Lekarze udzielający świadczeń w poradni:

Lekarze udzielający świadczeń w poradni:

 • dr hab. n. med. Mariusz Skotnicki
 • dr n. med. Ewa Gacuta
 • dr n. med. Adam Lemancewicz
 • dr n. med. Jerzy Przepieść
 • dr n. med. Sławomir Redźko
 • lek. med. Katarzyna Sperska
 • lek. med. Natalia Jakowczyk
 • lek. med. Karolina Bukowska

Położne

 • Karolina Przybylska
 • Oliwia Klimek
 • Anna Wierciszewska
 • Eugenia Brańska
Skip to content