Poradnia Anestezjologiczna

Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku
ul. Waszyngtona 15 A

Poradnia Anestezjologiczna
tel. (85) 831 77 00
tel. (85) 831 85 47
gab. 2028

Ramowy harmonogram pracy poradni.

Poniedziałek: 8.00-14:00
Wtorek: 8.00-14.00
Środa: 8.00-14.00
Czwartek: 8.00-14.00
Piątek: 8.00-14.00

 

Zakres świadczeń

Świadczeń udzielają lekarze Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

  • Dr Kamiński Jerzy

Pacjent w dniu wizyty powinien:

  • wpisać się w kolejkę i zarejestrować się do Poradni w Rejestracji Ogólnej
  • posiadać informację od lekarza prowadzącego o rodzaju i zakresie planowanego zabiegu operacyjnego
  • mieć ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych i przyjmowanych leków;
  • posiadać uzupełnioną Kartę Premedykacji

Uwaga: WIZYTA POWINNA ODBYĆ SIĘ  POMIĘDZY 14 a 7 DNIEM PRZED PLANOWANYM ZABIEGIEM OPERACYJNYM

Skip to content