Dozorca

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku poszukuje kandydata na stanowisko:

DOZORCA

Oferty prosimy kierować pod adresem: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, lub na e-mail: adam.siergiejuk@uskwb.pl

Obowiązki – opis stanowiska: dozorca

 • utrzymywanie porządku na posesji Szpitala
 • rozładunek towarów dostarczonych do Szpitala oraz załadunek towarów
 • obsługa wózka akumulatorowego, ciągnika, samochodu dostawczego
 • obsługa szatni
 • przyjmowanie zleceń dotyczących realizacji transportu medycznego
 • powiadamianie odpowiednich służb o zauważonych zdarzeniach (np. zakłócanie porządku publicznego, uszkadzanie mienia Szpitala itp.)
 • współudział w zastosowaniu przymusu bezpośredniego wobec agresywnych pacjentów na polecenie personelu medycznego
 • organizacja własnej pracy na powierzonym stanowisku
 • wykonywanie poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora związanych z zajmowanym stanowiskiem
 • przestrzeganie dyscypliny pracy

Wymagania:

 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność szybkiego uczenia się
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • praca zmianowa (praca w zmianach w godz. 6:00-18:00, 18:00-6:00)
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju zawodowego

Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (dozorca, ochroniarz, portier).


W treści CV proszę zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, a niewykorzystane aplikacje zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Oferty należy składać do dn. 27.10.2023r.

Skip to content