Pielęgniarki

Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Żurawiej 14 w Białymstoku zatrudni pielęgniarki/ pielęgniarzy do n/w klinik:

  • I Klinika Chorób Płuc
  • II Klinika Chorób Płuc
  • Stacja Dializ
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
  • Oddział Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
  • Pracownia Endoskopii oraz Bronchoskopii
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii.

Osoby zainteresowane pracą zachęcam do kontaktu:

Marta Milewska-Buzun
Pielęgniarka koordynująca
ul. Żurawia 14/ bud. A, pok. 19
Białystok
marta.milewska-buzun@uskwb.pl
tel. 85 831 6403
85 831 6401

Skip to content