Rozstrzygnięcie konkursu z dn. 01.03.22 nr., 8/KO/KD/2022


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 01.03.2022 r., nr 8/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Skip to content