Zbiórka środków na pomoc dla Kliniki Kardiochirurgi we Lwowie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku rozpoczyna zbiórkę środków na pomoc dla Kliniki Kardiochirurgii we Lwowie. To jedyna klinika kardiochirurgiczna działająca obecnie na Ukrainie.

Zbiórka koordynowana jest przez Stowarzyszenie Klub Kardiochirurgów Polskich. To najstarsza polska organizacja skupiająca kardiochirurgów z 38 ośrodków w Polsce, ale także członków honorowych zza granicy m.in. z Lwowa. W Białymstoku pieniądze można wpłacać na działające przy Klinice Kardiochirurgii USK „Stowarzyszenie Przyjaciół Kardiochirurgii”.. Za zebrane środki zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt.

- Mamy szczegółową listę potrzebnych rzeczy, którą przekazał nam nasz kolega ze Lwowa, prof. Lubomir Kulyk – mówi prof. Tomasz Hirnle, kierownik Kliniki Kardiochirurgii USK. – Klinika kardiochirurgii we Lwowie, to obecnie jedyna działająca klinika kardiochirurgiczna na Ukrainie. Szpital we Lwowie stał się też teraz drugim najważniejszym szpitalem wojskowym, do którego będą trafiać ranni. Tam są świetni lekarze, którzy umieją operować, ale bolączką, nawet przed wojną był brak specjalistycznego sprzętu. Oni potrzebują bardzo specjalistycznych materiałów i urządzeń niezbędnych na bloku operacyjnym. Poczynając od tych wykorzystywanych przez anestezjologów jak np. rur do intubacji, defibrylatorów, ale też sprzętu dla chirurgów i kardiochirurgów. Część ośrodków w Polsce prowadzi zbiórkę rzeczową, my chcemy zbierać pieniądze, by potem kupić rzeczy konkretnie z tej listy.

Sprzęt zakupiony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kardiochirurgii jak też z innych polskich ośrodków, trafi do Szpitala Klinicznego w Rzeszowa, a stamtąd zostanie przetransportowany do Lwowa.

Pieniądze można wpłacać na konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Kardiochirurgii

52 1020 1332 0000 1302 0905 8233

Z dopiskiem „Pomoc dla Lwowa”

Skip to content