Pracownik do Działu Rozwoju i Rozliczeń projektów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni

pracownika do do Działu Rozwoju i Rozliczeń projektów.

Zakres obowiązków:

 • poszukiwanie możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł na inwestycje i rozwój,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • realizacja projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł,
 • przygotowywanie wniosków o płatność wraz załącznikami,
 • obsługa generatora wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność (SL2014),
 • współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje unijne i środki publiczne,
 • odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych wskaźników w projektach,
 • opracowywanie dokumentów projektowych,
 • opracowywanie dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,
 • opracowywanie i aktualizacja planu inwestycyjnego,
 • współpraca z Partnerami zewnętrznymi.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane: ekonomiczne, administracja, zarządzanie,
 • minimum rocznego udokumentowanego doświadczenia na podobnym stanowisku przy realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania,
 • znajomości przepisów regulujących zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności planowania i organizowania pracy własnej pod kątem wymaganych terminów,
 • dokładności i skrupulatności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (szczególnie pakietu MS Office),
 • zaangażowania i chęci do pracy.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznym zespole,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,  
 • niezbędne narzędzia pracy,

Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o nadsyłanie CV do dnia: 15 listopada 2021, na adres mailowy: projekty.nabor@gmail.com w tytule wiadomości „Rekrutacja – dział projektów”.

Skip to content