Statystyk medyczny w Dziale Statystyki Medycznej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni:

Statystyka medycznego w Dziale Statystyki Medycznej.

 Zadania:

 • Kodowanie i sprawozdawanie świadczeń zdrowotnych,
 • kontrolowanie poprawności danych o świadczeniach wprowadzonych do systemu informatycznego,
 • nadzorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących w komórkach organizacyjnych,
 • informowanie komórek organizacyjnych o zasadach sprawozdawania świadczeń zdrowotnych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie zadań Działu Statystyki Medycznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • dobra znajomość obsługi komputera,  w tym pakietu Office,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • samodzielność,
 • kreatywność i dyspozycyjność.

 Preferowane są osoby:

 • posiadające wykształcenie w zakresie zdrowia publicznego
 • posiadające umiejętność kodowania rozpoznań chorób wg klasyfikacji ICD10 oraz procedur wg klasyfikacji ICD9,
 • posiadające umiejętność kodowania i sprawozdawania świadczeń zdrowotnych,
 • znające zasady weryfikacji uprawnień do uzyskiwania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
 • znające zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.

Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze w lokalizacji przy ul. Skłodowskiej 24A w Białymstoku

lub korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok do dnia 20 października 2021r.

Oferta powinna zawierać CV i podanie o przyjęcie do pracy.

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie którą należy opisać:

Dział Statystyki Medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  – rekrutacja na stanowisko statystyka medycznego.

Skip to content