Pielęgniarki

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni

pielęgniarki

do pracy w szpitalu przy ul. Żurawiej w Klinikach:

  1. II Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc 
  2. I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc
  3. Oddział Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
  4. I Klinika Nefrologii I Transplantologii z Ośrodkiem Dializ
  5. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
  6. Klinika Chorób zakaźnych i Neuroinfekcji
  7. Stacja Dializ
  8. Zespól Poradni Specjalistycznych
  9. Oddział Intensywnej Terapii (wyłącznie umowa o pracę)

Oferty pracy należy składać:

– osobiście ul. Żurawia 14, bud. A, pok. 19
– elektronicznie na adres: marta.milewska-buzun@uskwb.pl

Informacje można uzyskać pod nr tel. 858316403

Skip to content